Účetnictví - daně

Cro-Čech d.o.o. Trogir - Chorvatsko

 

Trogir

Daně - účetnictví

Cro-Čech d.o.o Trogir poskytuje komplexní účetní, mzdové a daňové služby, počínaje vkládáním dat až po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a ostatní externí uživatele účetních informací.

S námi můžete komunikovat česky, chorvatsky i anglicky.

V oblasti daňového poradenství a účetního servisu zajišťujeme zejména tyto služby:

 

VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

 • příprava pro přiznání k DPH a ostatním daním
 • vyhotovení účetní závěrky (bilance a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková a leasingová evidence
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence)
 • účetní závěrky - i v souladu s IFRS a US GAAP
 • zajištění auditu
 • finanční analýzy a výkazy
 • zpracování primárních účetních dokladů

   

  VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

 • komplexní zpracování mzdové agendy – úkolových, měsíčních
 • všechny typy organizací – malé i velké
 • vyhotovení Přehledů pro orgány zdravotního a sociálního pojištění

   

  DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Daň z příjmu právnických a fyzických osob
 • komplexní daňové poradenství v průběhu zdaňovacího období
 • zpracování všech typů daňových přiznání
 • zastupování na finančních úřadech v běžném styku a při daňových kontrolách
 • Daň z přidané hodnoty
 • zpracování daňových přiznání
 • kontrola dokladů na vstupu při odpočtu daně
 • kontrola dokladů na výstupu při uplatňování a přiznávání daně
 • poradenství v oblasti zdanění při obchodech na mezinárodní úrovni – pořízení a dodání zboří do EU, poskytnutá a přijetí služeb z EU a ze zahraničí, dovozy a vývozy atd.

  Každý klient dostává ekonomické informace o svém podnikání řádně a včas tak, aby tyto informace bylo možno použít pro další rozvoj podnikání.

  Naši zaměstnanci se průběžně vzdělávají a neustále sledujeme legislativní vývoj v oblasti daní, účetnictví a obchodního práva.

  Efektivitu a kvalitu naší činnosti neustále zvyšujeme pomocí nejnovějších poznatků a zvyšováním stávajících standardů. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pro každého klienta jsou připravována řešení na míru.

 • © 1995-2009 Cro-Čech d.o.o.

  vkostce | Chorvatsko | Dovolená | Charter